Mal Müdürlüğü

 
 
 
 
 
Muharrem BULAK
Malmüdürü V.
 
 
1970 Elazığ doğumlu olup, ilköğretim ve liseyi Ankara'da tamamladıktan sonra 1992 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Mezuniyetinden sonra 1993 yılında Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı Kağıthane Vergi Dairesinde göreve başladı.1997 yılında Çankaya Malmüdürlüğünde Veznedar olarak görevine devam etti. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalı İktisat Bölümünde Yüksek Lisansını bitirdi. 2000 yılında Maliye Mesleki Eğitim Kursunu bitirdi. Bir çocuk babası olan Muharrem BULAK 2004 yılında Sayman Müdür Yardımcılığını kazanarak 2005 Ocak ayında Kemah Malmüdürü V. olarak atandı. 2007 Temmuz atamasında Çerkeş Malmüdürü V. atandı. 2012 Temmuz atamasında Malmüdürü V. olarak atandı.
 
aa
aa