İhale Tarihi : 06.04.2017
İlahe Saati :    15:00   
Lütfen aşağıdaki linkten dokümanı indiriniz.
Seyfli Köyü İhale Dokümanı
 
 
30.03.2017
 
 
 
 
 
 
aa
aa